شیب نزولی باروری در کشور/ نرخ باروری به ۱.۸ رسید

به نقل از سایت اخبار  جوان و خانواده :    
 

به گزارش خبرگزاری مهر، میزان باروری کل ایران از ٩٦ تا ٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

محاسبه شاخص میزان باروری کل ( TFR) ایران که در جلسه کمیته بخشی آمارهای جمعیت نیز تأیید شد نشان می‌دهد این شاخص از سال ١٣٩٦ تا ١٣٩٨ روند نزولی داشته و از ٢.١ فرزند در سال ١٣٩٦ به ١.٨ در سال ١٣٩٨ رسیده است. این شاخص برای جمعیت ایرانی در سال‌های ١٣٩٦، ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به ترتیب برابر ٢.١، ٢.٠ و ١.٧ فرزند محاسبه شده است.

خلاصه یافته‌های این محاسبات به شرح زیر است:

- در سال‌های ١٣٩٦، ١٣٩٧ و ١٣٩٨ میزان باروری کل به روش مستقیم برای کل جمعیت (اعم از جمعیت ایرانی و اتباع غیرایرانی مقیم کشور) به ترتیب برابر ٢.١، ٢.٠ و ١.٨ محاسبه شد. همچنین این شاخص برای جمعیت ایرانی در سال‌های ١٣٩٦، ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به ترتیب برابر ٢.١، ٢.٠ و ١.٧ فرزند محاسبه شد.

- بر همین اساس، حداقل میزان باروری کل مربوط به استان گیلان (برای کل جمعیت) در سال‌های ١٣٩٦، ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به ترتیب با ارقام ١.٤، ١.٣ و ١.١ فرزند و حداکثر آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با مقادیر ٣.٧، ٣.٥ و ٣.٤ فرزند است.

- این شاخص برای استان تهران (برای کل جمعیت) در سال‌های ١٣٩٦، ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به ترتیب برابر ١.٧، ١.٦ و ١.٣ فرزند محاسبه شد.

- استان گیلان حداقل میزان باروری و استان سیستان و بلوچستان بالاترین میزان باروری را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

-در سه سال اخیر میزان باروری کل در همه استان‌های کشور کاهش یافته است.

-در مجموع، در سال‌های ١٣٩٦ و ١٣٩٧ میزان باروری کل در ١٧ استان بالاتر از میانگین باروری کل کشور بوده و در سال ١٣٩٨ تعداد ١٦ استان باروری بالاتر از میانگین کشوری قرار داشته‌اند.

الگوی سنی باروری نشان دهنده کاهش میزان باروری در همه سنین از جمله گروه‌های سنی ٢٠-٢٤ و ٢٥-٢٩ و ٣٠-٣٤ ساله است. این تغییر بیانگر کاهش باروری به ویژه در میان گروه سنی جوان است که به نوبه خود سهم بسزایی در کاهش میزان باروری کشور داشته است.

80
0 0